Biografie

Erick Versloot is geboren in 1970 te Woerden. Hij is getrouwd met Marion en samen hebben zij 3 kinderen, Arthur, Matthias & Elise.

Na het Gymnasium in Utrecht studeerde hij Bestuurskunde in Leiden.
Sinds 1985 is hij actief als organist en vervolgens ging hij in 1989 theologie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hier waren zijn hoofdvakken liturgiek (Prof. Dr. J.P. Boendermaker) en orgelkunde  (Prof. Dr. Ewald Kooiman). Hetzelfde jaar startte hij ook een lespraktijk voor orgel en piano.
In 1996 combineerde hij deze liefde voor muziek met het predikantschap in Linschoten. En vanaf 1999 werd hij daarnaast ook predikant in Nieuwerbrug aan den Rijn.
Vanaf 2005 werd zijn tijd verdeeld tussen werkzaamheden als predikant van Waarder (80 % sinds) en Nieuwerbrug (20%) waarna hij vanaf augustus 2013 fulltime in Waarder aan de slag ging. Momenteel is hij predikant van de Protestantse Gemeente Mijdrecht (sinds 2017).

In 1998 kwam de cd ‘vom himmel hoch’ uit met kerstmuziek, opgenomen op het Binvignatorgel van Houthem – st Gerlach. In 2002 volgde de cd ‘Orgels in de  Rijnstreek’. In 2007 verscheen het boek ‘Dichter bij het lied’ waarin 25 bekende liederen worden toegelicht.Sinds 2010 is hij één van de auteurs van de Bijbelse Dagkalender die jaarlijks verschijnt.In 2011 / 2012 verschenen de liedbundel en het lespakket ‘Jong geleerd’ waarin 50 liederen worden toegelicht met het oog op gebruik op school en kerk. Inmiddels is het op 1000 scholen verspreid.

Sinds 2013 is hij als voorzitter verbonden aan de stichting de Vertaalslag.

In 2015 verscheen ‘het lied op andere lippen‘ dat hij samen met de dichter – predikant Sytze de Vries schreef.

De cd aDieu met orgel en pianomuziek werd uitgebracht in 2017.

Erick wordt als predikant en muzikant gevraagd voor kerkdiensten, lezingen, bespelingen, workshops en concerten.
Door heel het land treedt hij op in kerken, scholen en theaters met het programma ‘Dichter bij het lied’. Daarin brengt hij op een muzikale, meditatieve en humoristische manier liederen dichter bij.